Moonboon - Hjälpcenter logo
Moonboon - Hjälpcenter logo

Alla artiklar

Tvillinghängvagga

Är det säkert att använda tvillinghängvaggan?

På Moonboon gör vi alltid mer än det mesta för att säkerställa de bästa och säkraste produkterna. Det är därför tvillinghängvaggan har utvecklats i nära samarbete med experter och har testats för att uppfylla den europeiska säkerhetsstandarden EN 113

När ska jag använda tvillinghängvaggan?

Tvillinghängvaggan har utvecklats för tvillingar med en sammanlagd vikt på 4-20 kg. Den medföljande fjädern kan användas med och utan motor när tvillingarna har en sammanlagd vikt på 4-12 kg. Moonboons fjäder+ kan köpas separat när tvillingarna väger

Hur länge kan man använda tvillinghängvaggan?

Tvillinghängvaggan har utvecklats för tvillingar med en sammanlagd vikt på 4-20 kg. Den medföljande fjädern kan användas med och utan motor när tvillingarna har en sammanlagd vikt på 4-12 kg. Moonboons fjäder+ kan köpas separat för tvillingar som väg